PENDAFTARAN PENGGUNA BARUKatalaluan Mestilah Melebihi 8 Aksara, kombinasi huruf besar, huruf kecil, nombor dan simbol